HIỆN TRẠNG VÀ NỖI LO PHỔ BIẾN KHI CANH TÁC LÚA

  • Đất trồng lúa thiếu nhiều dinh dưỡng thiết yếu, do việc trồng dày và bón phân không cân đối.
  • Giai đoạn đòng trổ trên lúa rất nhanh và cần nhiều dinh dưỡng để giúp vô gạo nhanh, hạt chắc và nặng ký.
  • Đây cũng là giai đoạn nhạy cảm với nhiều nấm bệnh như: đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép, lem nâu do vi khuẩn, cháy bìa lá, đen lép hạt, vàng lá chín sớm.

BỘ GIẢI PHÁP THẦN TÀI "VINCO 79 + VITROBIN 320SC"

Công dụng của Vinco 79 trên cây Lúa:

Đặc Trị:

Chuỗi Phóng Sự Về "Cặp Đôi Thần Tài" Vinco 79 + Vitrobin

Các câu hỏi thường gặp?

Cặp thần tài VINCO 79 và VITROBIN sử dụng giai đoạn nào cho lúa thì đạt hiệu quả cao nhất.?

– Giai đoạn lúa làm đòng.

– Giai đoạn lúa trước trổ.

– Giai đoạn trổ đều.

Liều lượng phun VINCO 79 và VITROBIN như thế nào trên giai doạn lúa 40-55 ngày để có kết quả tốt nhất?

Liều lượng (50ml VINCO 79 + 20 – 30ml VITROBIN) cho bình 25l nước. Có thể áp dụng phun máy bay

Trên lúa sử dụng Giải Pháp Thần Tài có công dụng gì?

– Sạch bệnh (đạo ôn, đốm vằn, đen lép hạt) – dưỡng bông

– Đòng to – Bông lớn – Trổ thoát

– Cứng cây – Xanh lá – Chống đổ ngã

– Vô gạo – Nặng ký – Hạt chắc tới cậy.

– Năng suất TĂNG 700 – 1200 kg/ha.

Hình ảnh thực tế áp dụng

Tư Vấn Kỹ Thuật Miễn Phí

Sử dụng ngay để thấy sự thay đổi

Cặp Đôi Thần Tài - Bông Dài, Sạch Bệnh

  • Theo Dõi VINCO: